IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Agricultura Modernă – Realizări şi Perspective" consacrat aniversării de 80 de ani de la înfiinţarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova,
Chişinău, Moldova, 9-11 octombrie 2013
Agronomie şi ecologie
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.39
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Cimpoieş G.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Centrul editorial UASM
Anul publicării: 2013
Numărul de pagini: 370
ISBN: 978-9975-64-250-7
CZU: [631/635+574]:378.663(478-25)(082)=135.1=111=161.1 U 56
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 28 mai 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe agricole (91)Biologie (2)Pedagogie (1)Medicină (1)