IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale", 3
Chişinău, Moldova, 15 aprilie 2022
Cuvinte-cheie (490): culture (4), cultură (4), education (3)
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 3
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Tehnică a Moldovei
Responsabili de ediție: Lozovanu E.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tehnica-UTM
Anul publicării: 2022
Numărul de pagini: 261
ISBN: 978-9975-45-821-4
CZU: 082=135.1=111=161.1 C 35
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (7)Economie (17)Filosofie (63)Drept (12)Pedagogie (21)Medicină (7)Psihologie (7)Sociologie (28)Ştiinţe politice (6)Ştiinţe fizico-matematice (8)Tehnică (3)Istorie (2)Studiul artelor, culturologie (15)