IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice05
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice2/64/6
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 18
11 publicatii cu CZU (61.1%)
6 publicatii cu DOI (33.3%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 8 ORCID (66.7%),
1 Google Scholar ID (8.3%),
H-index autori
Proiecte Tabel(1)
Lista publicaţiilor - 18. Descărcări - 169. Vizualizări - 4311.
Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8

2022 - 10

Abordări conceptuale privind cariera/ traseul de profesionalizare al cadrelor didactice
Perliman Victoria
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 97-103.
Disponibil online 6 March, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câmpul semantiс al noţiunii de gândire computaţională
Donos Inna
Univers Pedagogic
Nr. 2(74) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența profesională didactică – indiciu de performanță și eficiență în procesul de profesionalizare a carierei didactice
Pogolşa Lilia , Perliman Victoria
Univers Pedagogic
Nr. 1(73) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 April, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura comunicării transdisciplinare: aspecte valorice ale educației
Popa Ludmila
Univers Pedagogic
Nr. 1(73) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni psihologice ale învățării în etapa tinereții
Glavan Aurelia , Repeșco Gabriela
Univers Pedagogic
Nr. 1(73) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-30. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leadership profesional în mediul educațional – clarificări conceptuale
Crăciun Anca-Ștefania
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 187-193.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STEM projects in robotics to develop computational thinking
Donos Inna
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. Tipografia UST. 276-280.
Disponibil online 23 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taxonomia competențelor profesionale în managementul educațional
Vrînceanu Vasile
Administrarea Publică
Nr. 2(114) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 15 August, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teatrul ca metodă de formare a competenței interculturale
Andrioaie Ana-Maria
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 15-21.
Disponibil online 5 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențe evolutive și integratoare ale termenului de „Creativitate”
Silistraru Nicolae , Vrînceanu Vasile
Univers Pedagogic
Nr. 1(73) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Educația digitală a copiilor de 5-7 ani: configurări praxiologice
Sterpu Nina
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.5. 2021. Chisinau, Moldova. INCE. 194-205.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-39. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenței interculturale în programele școlare pentru liceu
Andrioaie Ana-Maria
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 6-16.
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională a cadrelor didactice in contextul invațarii pe tot parcursul vieții
Popel Cezara
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.5. 2021. Chisinau, Moldova. INCE. 183-193.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAUDATIO în onoarea Profesorului Anatol Gremalschi, cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Tiraspol
Coropceanu Eduard , Bordan Valeriu , Antoci Diana , Globa Angela , Andriţchi Viorica , Ţiţchiev (Camerzan) Inga , Braicov Andrei , Chiriac Liubomir , Afanas Dorin , Lupu Ilie , Cozma Dumitru , Postolachi Igor , Sochircă Elena , Pavel Maria , Pavel Dorin , Lupașco Natalia , Vascan Teodora , Gasnaş Ala , Veveriță Tatiana , Mihălache Lilia
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.1. 2021. Chişinău. Universitatea de Stat din Tiraspol. 8-11.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școlile doctorale – factor esențial în formarea capitalului uman al țării
Andriţchi Viorica
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.1. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 90-108.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul de caz – metodă eficientă în formarea competenţei de utilizare inofensivă a compuşilor chimici în procese biologice cu importanţă vitală (ciclul liceal)
Proca Agnesea
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.3. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 115-125.
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea mediul virtual de învățare din perspectiva teoriilor constructiviste în educație
Crăciun Anca-Ștefania
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.2. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 108-116.
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Statement of the pedagogical experience in the formation of empathic communicative competence in medical colleges
Banul Xenia
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 1. 2020. Chişinău. Garomont-Studio. 342-350.
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18