IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Școala doctorală Științe ale Educației, UPSC „Ion Creangă”, Chișinău
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice01
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice2/711/13
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 46
40 publicatii cu CZU (87%)
7 publicatii cu DOI (15.2%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 23 ORCID (54.8%),
3 Google Scholar ID (7.1%),
1 Scopus Author ID (2.4%)
H-index autori
Lista publicaţiilor - 46. Descărcări - 104. Vizualizări - 4987.
Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 39.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 35

2022 - 35

Adaptarea parteneriatelor educaționale la noile abordări și provocări societale
Tabita Mihai
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 305-310.
Disponibil online 11 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argumente experimentale privind necesitatea utilizării abordării discursive a textului literar în dezvoltarea competenţei de comunicare în limba engleză a studenţilor filologi
Ciorba-Lascu Tatiana
Univers Pedagogic
Nr. 2(74) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 August, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale managementului calității educației la nivel local
Popa Violeta
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 228-236.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autoevaluarea și autoreglarea procesului de ascultare la școlarul mic
Scîntei Liliana
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 350-359.
Disponibil online 12 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cariera didactică: dezvoltare personală, performanţă şi succes
Chirimbu Sebastian Cristian
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 179-187.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența de cercetare a elevilor din perspectiva educației integrate
Morari Natalia
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 310-315.
Disponibil online 11 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența investigațională în formarea gândirii științifice la disciplina științe ale naturii
Iordache (Neagu) Marieta
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 324-330.
Disponibil online 12 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea abilităților emoționale și sociale la adolescenții aflați în situații de risc
Băiașu Alina Gabriela
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 3. 2022. Chişinău. CEP UPC. 67-74.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea emoționlă și impactul său asupra personalității elevului de vârstă școlară mică
Sanda Olguţa
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 110-116.
Disponibil online 6 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația financiară prin resurse digitale în Clasa viitorului
Sabău Lidia
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 3. 2022. Chişinău. CEP UPC. 87-93.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația rutieră a copiilor de vârstă preșcolară: între actualitate și deziderat
Popel Cezara
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 331-336.
Disponibil online 12 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea formativă la geografie a liceenilor prin aplicarea organizatorilor grafici
Fiodorciuc Daniela
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 277-282.
Disponibil online 10 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea educației stem prin proiecte
Ispas Claudia-Nicoleta , Achiri Ion
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 288-295.
Disponibil online 10 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicaţii psihopedagogice ale formelor și modelelor educaţiei în dezvoltarea convingerilor preadolescenţilor ce vizează rolul de părinte responsabil
Rotaru Ioana-Corina
Univers Pedagogic
Nr. 4(76) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța dezvoltării gândirii spațiale geografice la liceeni în cadrul competenței de investigare
Dumitrașcu Doina Maria
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 269-276.
Disponibil online 10 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența culturii organizaționale asupra culturii inovaționale prin practici de succes
Pîrău Lucia
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 207-214.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul proiectelor - obiectiv strategic important în dezvoltarea instituţiei publice de învățământ
Cernei Andriana
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 167-178.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de restricționare a site-urilor Web
Ifrim Constantin-Cătălin
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 283-287.
Disponibil online 10 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivaţia adulţilor pentru formarea și reconversia profesională
Bertea Iulian-Ciprian
Univers Pedagogic
Nr. 4(76) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numele de culori în contextul dimensiunilor cromatice
Morozanu Cristina
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 315-323.
Disponibil online 11 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 46