IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Școala doctorală Științe ale Educației, UPSC „Ion Creangă”, Chișinău
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice01
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice2/1423/31
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 72
66 publicatii cu CZU (91.7%)
22 publicatii cu DOI (30.6%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 49 ORCID (81.7%),
4 Google Scholar ID (6.7%),
2 Scopus Author ID (3.3%)
H-index autori
Proiecte Tabel(1)
Lista publicaţiilor - 72. Descărcări - 757. Vizualizări - 23123.
Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 57.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 15
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 47
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 5

2024 - 2

Disciplinarea emoțională – condiție a învățării eficiente
Cazacu Natalia
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 7. 2024. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi. 375-380.
Disponibil online 29 April, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de monitorizare a transferului de inovații pedagogice în instituțiile de învățământ general
Balan Aurelia , Şova Tatiana
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 7. 2024. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi. 352-358.
Disponibil online 29 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 19

Abordări teoretice ale integralizării în contextul reconceptualizării procesului de învăţare
Sbîrciu Călin
Univers Pedagogic
Nr. 2(78) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 24 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Approaches reducing esl students’ fear of speaking
Nița Mariana
Univers Pedagogic
Nr. 2(78) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 24 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Benefits of logic model for program evaluation planning
Bulat Violeta
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 14. 2023. Chişinău, 2023. "Print-Caro" SRL. 88-88.
Disponibil online 24 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digitalizarea și educația pentru democrație
Cabac Valeriu , Cernei Andriana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(31) / 2023 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 July, 2023. Descarcări-39. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele climatului familial asupra rezultatelor evaluate ale școlarilor mici
Andrei Paula-Carmen
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane
Ediția 3. 2023. Chișinău. CEP UPS „I.Creangă”. 271-274.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea rezultatelor școlarilor mici prin tehnologii digitale din perspectiva transdisciplinară.
Achiri Ion , Andrei Paula-Carmen
Univers Pedagogic
Nr. 2(78) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 24 November, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Familia – factor cheie în promovarea valorilor pentru un stil de viață sănătos
Darie Ana
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane
Ediția 3. 2023. Chișinău. CEP UPS „I.Creangă”. 171-179.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea imaginii de sine a elevilor claselor primare în procesul receptării textului literar
Irina Elena-Roxana
Univers Pedagogic
Nr. 1(77) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 June, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Harta conceptuală – metodă interactivă de evaluare la limba și literatura română în ciclul primar
Marin Alina Marilena
Univers Pedagogic
Nr. 2(78) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 24 November, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța dezvoltării competențelor practice la elevii mici în domeniul socioumanist
Nedelcu (Sava) Florica-Cristina
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.1. 2023. Chişinău. (CEP UPSC. 279-284.
Disponibil online 21 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea evaluării formative în învățământul primar
Andrei Paula-Carmen
Cercetarea pedagogică: exigențe contemporane și perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2023. Chişinău. CEP UPS „I.Creangă”. 206-209.
Disponibil online 15 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea formării liderilor și dezvoltării competenţelor de leadership în managementul motivării
Patraşcu Dumitru , Pleşcan Monica-Vasilica
Univers Pedagogic
Nr. 2(78) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 24 November, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Părinți, modele și antimodele
Lupașcu Lidia
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane
Ediția 3. 2023. Chișinău. CEP UPS „I.Creangă”. 154-165.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea educaţiei vocaţionale în perspectiva valorificării strategiilor de adaptare a elevilor
Adăscăliţei Cristian , Adăscăliţei Andra-Mirabela
Univers Pedagogic
Nr. 1(77) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revoluția educației: clasa viitorului și pregătirea pentru lumea în schimbare
Ilie Atena Luminița , Ionescu (Ciulei) Florentina , Parlak Ersan
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 4. 2023. Chişinău. CEP UPSC. 243-247.
Disponibil online 2 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul dezvoltării competențelor practice în studierea disciplinelor din aria om și societate
Nedelcu (Sava) Florica-Cristina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2023. Comrat. Universitatea de Stat din Comrat. 191-195.
Disponibil online 28 April, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The importance of developing practical skills in socio-humanistic domain for young students
Nedelcu (Sava) Florica-Cristina
Science and education: new approaches and perspectives. Selective collection of abstracts
Seria 25. 2023. Chişinău. (CEP UPSC. 18-18_2.
Disponibil online 2 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențele evaluării alternative și complementare la școlarii mici
Andrei Paula-Carmen
Cercetarea pedagogică: exigențe contemporane și perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2023. Chişinău. CEP UPS „I.Creangă”. 296-298.
Disponibil online 16 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 72