Educaţia nonformală: caracteristici, principii, forme de realizare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
406 8
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-15 21:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.025 (19)
Probleme generale de didactică și metodică (373)
SM ISO690:2012
CEBANU(SLUTU), Lilia. Educaţia nonformală: caracteristici, principii, forme de realizare. In: Univers Pedagogic. 2014, nr. 1, pp. 23-27. ISSN 1811-5470.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Univers Pedagogic
Numărul 1 / 2014 / ISSN 1811-5470

Educaţia nonformală: caracteristici, principii, forme de realizare

CZU: 37.025
Pag. 23-27

Cebanu(Slutu) Lilia
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 17 aprilie 2014


Rezumat

În prezentul articol sunt elucidate reperele conceptuale ale educaţiei nonformale, care constituie un proces complex de socializare şi de individualizare a fiinţei umane, în drumul său spre umanitatea înţeleasă ca existenţă de sine stătătoare. Aici sunt evidenţiate caracteristicile, principiile educaţiei nonformale, care au menirea să dezvolte aptitudinile şi capacităţile individuale, să satisfacă diversele interese şi opţiuni ale individului.

In this article were shown conceptual milestones of non formal education, which is a complex process of socialization and individualization of human being, on his way to humanity understood as the independent existence. Characteristics, principles of non-formal education activities, that are meant to develop individual skills and capacities, to satisfy diverse interests and options of the individual there were pointed.

Cuvinte-cheie
educaţie, educaţie nonformală, educaţie formală