Formarea profesională continuă: constatări şi perspective
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
440 24
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-10 16:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.132 (49)
Educație (4546)
SM ISO690:2012
POGOLŞA, Lilia; AFANAS, Aliona; VICOL, Nelu; ANDRIŢCHI, Viorica; ISAC, Ştefania; CEBANU(SLUTU), Lilia; CLICHICI, Veronica; MIJA, Violeta; ŢURCAN, Natalia; CALANCEA, Natalia; GHERŞTEGA, Tatiana. Formarea profesională continuă: constatări şi perspective. In: Univers Pedagogic. 2016, nr. 1(49), pp. 3-14. ISSN 1811-5470.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Univers Pedagogic
Numărul 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470

Formarea profesională continuă: constatări şi perspective

CZU: 371.132
Pag. 3-14

Pogolşa Lilia1, Afanas Aliona1, Vicol Nelu1, Andriţchi Viorica1, Isac Ştefania1, Cebanu(Slutu) Lilia1, Clichici Veronica1, Mija Violeta1, Ţurcan Natalia1, Calancea Natalia1, Gherştega Tatiana2
 
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
 
Disponibil în IBN: 30 iunie 2016


Rezumat

Articolul inserează cele mai importante rezultate ale investigaţiei realizate de o echipă de cercetători ai Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei in domeniul formării profesionale continue. Cercetarea propune o analiză sistematică a cadrului de politici, modalităţilor de implementare şi categoriilor de impact ale formării profesionale continue la nivel naţional şi internaţional. Analiza sistemului de formare profesională continuă in diferite ţări europene a identificat caracteristici definitorii ale formării profesionale continue. Analizand cadrul instituţional al formării profesionale continue a cadrelor didactice, precum şi in conformitate cu opinia comunităţii pedagogice şi manageriale din ţară, au fost elaborate unele Recomandări privind racordarea actelor normative la prevederile Codului Educaţiei cu referire la organizarea formării profesionale continue a personalului didactic/ de conducere.

L’article present les resultats les plus importants de l’enquete menee par une equipe de chercheurs de l’Institut des Sciences de l’Education dans le domaine de la formation professionnelle continue. La recherche suggere une analyse systemique du cadre des politiques, les modalites de realisation et les categories d’impact de la formation professionnelle continue au niveau national et international. L’analyse du systeme de la formation continue dans differents pays europeens a identifie des caracteristiques determinantes de la formation professionnelle continue. L’analyse du cadre institutionnel de la formation professionnelle continue des enseignants, ainsi que dans l’interet de la communaute pedagogique de pays, il y a des recommandations de raccorder les actes normatifs aux dispositions du Code de l’Education par rapport a la formation professionnelle continue des enseignants / des directeurs.

Cuvinte-cheie
formare profesională continuă, sistem, proces, caracteristici definitorii, comunitate pedagogică, comunitate managerială, capacitatea instituţională, eficacitatea activităţii de formare profesională continuă, Managementul calităţii, Codul Educaţiei