IBN
Închide
Isac Ştefania
Cuvinte-cheie (113): plan-cadru (2), regulament-cadru (2), repere conceptuale (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Dezvoltarea capitalului uman din sistemul de învățământ în contextul actualelor provocări societale
Isac Ştefania
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Experiența europeană în domeniul formării formatorilor pentru pregătirea profesională continuă
Isac Ştefania
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea profesorului raportată la exigenţele dezvoltării societăţii
Isac Ştefania
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici educaționale europene privind accesibilitatea, relevanţa şi calitatea educaţiei
Isac Ştefania
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesionalizarea procesului de formare pentru cariera didactică
Isac Ştefania
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Evaluarea personalului didactic – activitate de importanţă majoră în dezvoltarea şi asigurarea calităţii în învțământ
Isac Ştefania
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice din perspectiva documentelor normative
Pogolşa Lilia, Afanas Aliona, Vicol Nelu, Isac Ştefania, Ţurcan Natalia, Țînțari Vasile
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incursiuni în discursul contemporan privind profesionalizarea carierei didactice
Isac Ştefania
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(58) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea dimensiunii europene în educaţia şi formarea profesională continuă a adulţilor
Isac Ştefania
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management al calității - premisă a performanţei în educaţie
Isac Ştefania
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Formarea continuă a cadrelor didactice - investiţie în dezvoltarea capitalului uman
Isac Ştefania
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menţinerea cadrelor didactice performante în sistemul de învăţământ
Isac Ştefania
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective şi tendinţe sistemice şi procesuale în educarea/formarea cadrelor didactice şi de conducere
Isac Ştefania
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 14 February, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ralierea sistemului educațional național la cerințele integrării europene: conceptualizări și realizări
Pogolşa Lilia, Afanas Aliona, Vicol Nelu, Isac Ştefania, Gherştega Tatiana, Țînțari Vasile
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Renovarea sistemului de evaluare a programelor de formare profesională continuă în contextul modelului personificat de FPC a cadrelor didactice
Isac Ştefania
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Experienţe internaţionale privind adaptarea competenţelor personalului didactic şi de conducere la schimbările din educaţie
Isac Ştefania
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă: constatări şi perspective
Pogolşa Lilia1, Afanas Aliona1, Vicol Nelu1, Andriţchi Viorica1, Isac Ştefania1, Cebanu (Slutu) Lilia1, Clichici Veronica1, Mija Violeta1, Ţurcan Natalia1, Calancea Natalia1, Gherştega Tatiana2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-30. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Aplicarea principiilor andragogice de învăţare în procesul de formare profesională a specialiştilor
Isac Ştefania
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţe profesionale complexe: provocări şi oportunităţi ale mileniului III
Isac Ştefania
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Şcoala de calitate şi eficientizarea formării continue
Isac Ştefania1, Moisei V2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Liceul Teoretic „Hyperion”, Chişinău
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 2-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-068-0.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 27