IBN
Închide

58Publicaţii

1117Descărcări

37844Vizualizări

Hadîrcă Maria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(5)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 44. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 11
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 21
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 8
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11

2022 - 3

Formarea de competențe – o direcție de dezvoltare a educației contemporane
Hadîrcă Maria1 , Iarovoi Rodica2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(155) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepţia cadrelor didactice privind competenţele-cheie: rezultatele unui sondaj de opinie
Hadîrcă Maria , Franţuzan Ludmila
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(75) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlad Pâslaru sau educaţie pentru identitate
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(131) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 2 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Învățarea permanentă: între demersuri teoretice și realizări practice
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Dezvoltare economică și cercetare
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-058-6.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind reconfiguarea procesului actual de învățare spre formarea-dezvoltarea de competențe-cheie
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-952-1.
Disponibil online 7 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective inter-şi transdisciplinare de formare a competenţei de comunicare
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Limba Română
Nr. 2(262) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe globale în educație și impactul lor asupra dezvoltării învățământului din Republica Moldova
Hadîrcă Maria , Vivdici (Ţîbuleac) Ana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerații privind necesitatea reconfigurării procesului de învățare din perspectiva competențelor-cheie
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Tendinţe privind transformarea educaţiei într-o societate a învăţării
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţământul la distanţă: concept, metodologie, probleme de implementare
Hadîrcă Maria , Iarovoi Rodica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 October, 2020. Descarcări-101. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea funcțional-pragmatică a învățării versus analfabetismul funcțional al elevilor
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-38. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia: provocări de ieri, provocări de azi. Cu gândul la Oamenii Şcolii
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările societale, noile tendinţe în educaţie şi impactul lor asupra învăţării
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-56. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Abordarea strategică a activităţii de formare a vorbitorului cult în învăţământul secundar
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câteva consideraţii privind cultura pedagogică a profesorului de calitate
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura pedagogică și profesorul de calitate
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diseminarea și implementarea rezultatelor cercetării
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un curriculum pentru formarea competenței de argumentare: Învățăm să vorbim argumentat
Hadîrcă Maria1 , Grîu Natalia2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Univers Pedagogic
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 September, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Cercetătorul şi Profesorul Vlad Pâslaru la 70 de ani
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 10 May, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiții pentru formarea-evaluarea transdisciplinară a competenţei-cheie de comunicare în limba română
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-38. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 58