IBN
Închide
Accesări: 174 Vizitatori unici: 157
Hadîrcă Maria Ilie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Articole în reviste din RM - 28.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 2

Cercetătorul şi Profesorul Vlad Pâslaru la 70 de ani
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 10 May, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiții pentru formarea-evaluarea transdisciplinară a competenţei-cheie de comunicare în limba română
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

 Medalion aniversar: Ion Botgros la 75 de ani
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 14 February, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia plurilingva si modelul pedagogic de învaţare a limbilor straine în educaţia timpurie
Hadîrcă Maria, Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de eficientizare a formării vorbitorului cult de limba română
Hadîrcă Maria, Marin Mariana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Abordarea transdisciplinară a activităţii de formare a vorbitorului cult de limba română
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(52) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 23 May, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia literar-artistică: paradigma modernă de formare a cititorului elevat de literatură
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(95) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 March, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea vorbitorului cult de limbă română din perspectiva educaţiei europene pentru limbi
Hadîrcă Maria1, Cazacu Tamara1, Callo Tatiana2, Marin Mariana1
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-63. Vizualizări-1403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele formării vorbitorului cult de limba română: rezultatele unui sondaj de opinie
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(50) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 October, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un nou model de curriculum pentru o calitate superioară în educaţie
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(99-100) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Competenţa de lectură – concept, structură şi mediu de formare
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Limba Română
Nr. 3-4(232) / 2015 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 28 September, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Educaţia integrală: fundamentări teoretice şi demersuri aplicative
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 May, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea percepţiei cadrelor didactice privind situaţia educativului în şcoală
Hadîrcă Maria, Cebanu(Slutu) Lilia, Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 July, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode şi tehnici de evaluare autentică a competenţei de lectură
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Limba Română
Nr. 3(225) / 2014 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 20 May, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea educaţiei pentru toleranţă în învăţămîntul secundar general
Hadîrcă Maria1, Hadîrcă Adelina23
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania", Cluj-Napoca,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(85) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 August, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Analiza stării de fapt privind educaţia pentru sănătate în învăţământul preuniversitar
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 31 March, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Valorizarea procesului educaţional în Republica Moldova
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(33) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 5

Dezvoltarea teoriilor educaţionale în învăţământul preuniversitar din Republica Moldova
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia pentru schimbare din perspectivă axiologică
Hadîrcă Maria, Rogojină Didina, Silistraru Nicolae, Pâslaru Vladimir, Callo Tatiana, Afanas Aliona, Spînu Lilia, Chicu Valentina, Solovei Rodica, Volcov Valeriu, Rabacu Ion, Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea autentică: un deziderat al educaţiei moderne
Hadîrcă Maria, Raileanu Aurelia, Chiţu Svetlana, Creţu Ion, Nastas Svetlana, Sclifos Lia, Cartaleanu Tatiana, Isac Ştefania, Gorbaciov Nina, Baraliuc Nadejda, Marin Mariana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-30. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 28