IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare",
Bălți, Moldova, 27 aprilie 2018
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 2-a
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Responsabili de ediție: Gagim I.
Locul publicării: Bălți
Editura: Tipografia din Bălţi
Anul publicării: 2018
Numărul de pagini: 477
ISBN: 978-9975-3260-0-1
CZU: [37.0+005.3/.7]:378(478-21)=135.1=111=161.1 M 20
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 5 februarie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (9)Tehnică (1)Filologie (12)Istorie (1)Economie (13)Pedagogie (294)Studiul artelor, culturologie (7)Psihologie (44)Sociologie (17)Filosofie (1)