IBN
Închide
Ţurcan Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 2

Formarea profesională continuă a cadrelor didactice din perspectiva documentelor normative
Pogolşa Lilia , Afanas Aliona , Vicol Nelu , Isac Ştefania , Ţurcan Natalia , Țînțari Vasile
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un nou concept dramatic – „Teatrul Descompus” (Analizat în baza dramaturgiei lui Matei Vişniec)
Ţurcan Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: Ştiinţe umanistice
2018. Chişinău. .
Disponibil online 30 August, 2019. Descarcări-28. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Motivarea tinerei generaţii de cadre didactice în sistemul educaţional
Ţurcan Natalia
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programe de formare profesională continuă în contextul învăţării pe tot parcursul vieţii
Ţurcan Natalia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Formarea profesională continuă: constatări şi perspective
Pogolşa Lilia1 , Afanas Aliona1 , Vicol Nelu1 , Andriţchi Viorica1 , Isac Ştefania1 , Cebanu (Slutu) Lilia1 , Clichici Veronica1 , Mija Violeta1 , Ţurcan Natalia1 , Calancea Natalia1 , Gherştega Tatiana2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-51. Vizualizări-915
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Erori gramaticale
Busuioc Aliona , Ţurcan Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţei de lectură – imperativ al lecţiilor de limba şi literatura română
Ţurcan Natalia , Busuioc Aliona
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Creativitate şi eficienţă în cadrul orelor de limbă română
Vîntu Victoria , Ţurcan Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SINELG: Sistem interactiv de notare pentru eficientizarea lecturii şi gîndirii şi aplicarea acestora în cadrul lecţiilor
Cravcenco Svetlana , Ţurcan Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-61. Vizualizări-920
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Controverse de corectitudini la lecţiile de limba română
Busuioc Aliona , Ţurcan Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Igiena sufletului
Ţurcan Natalia
Liceul Teoretic „Columna“, Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(31) / 2005 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11