Managementul educaţiei nonformale în Republica Moldova: context analitic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
188 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-06 13:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.014(478) (4)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2359)
SM ISO690:2012
CRUDU, Valentin; ŢURCANU, Carolina. Managementul educaţiei nonformale în Republica Moldova: context analitic. In: Univers Pedagogic. 2020, nr. 4(68), pp. 22-34. ISSN 1811-5470.
10.5281/zenodo.4061472
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Univers Pedagogic
Numărul 4(68) / 2020 / ISSN 1811-5470

Managementul educaţiei nonformale în Republica Moldova: context analitic

Management of non-formal education in the Republic of Moldova: analytical context


DOI: 10.5281/zenodo.4061472
CZU: 37.014(478)
Pag. 22-34

Crudu Valentin1, Ţurcanu Carolina2
 
1 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 ianuarie 2021


Rezumat

În articol este abordată problema managementului educației nonformale (ca sistem) în Republica Moldova. Accentul se pune atât pe analiza cadrului conceptual şi de politici manageriale, cadrul organizaţional şi conţinutal al managementului educaţiei nonformale, cât şi pe stabilirea conexiunilor dintre managementul educaţiei formale şi al educaţiei nonformale. Totodată, sunt identificate aspectele principiale şi cele problematice ale managementului educaţiei nonformale în Republica Moldova.

This article addresses for the first time the issue of non-formal education management in the Republic of Moldova (as a system). The emphasis is on the analysis of the conceptual framework and managerial policies, the organizational and content framework of the management of non-formal education, but also on establishing the connections between the management of formal education and non-formal education. At the same time, the strengths and vulnerabilities of non-formal education management in the Republic of Moldova are identified

Cuvinte-cheie
educaţie formală, educaţie nonformală, management educaţional, managementul educaţiei nonformale, politici educaţionale, structuri manageriale, funcţii manageriale,

formal education, non-formal education, educational management, non-formal education management, Educational policies, managerial structures, managerial functions