IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători", 18
Chişinău, Moldova, 19-20 iunie 2020
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediţia 18
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Studii Economice din Moldova
Responsabili de ediție: Belostecinic G.
Locul publicării: Chişinău Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 412
ISBN: 978-9975-75-975-5.
CZU: 082:378=135.1=111=161.1 S 58
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 31 iulie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Economie (441)Filologie (1)Drept (46)Psihologie (4)Ştiinţe fizico-matematice (29)Tehnică (21)Pedagogie (6)Medicină (3)Sociologie (22)Geografie (1)Ştiinţe politice (7)Biologie (3)Istorie (3)Altele (2)Geologie şi Mineralogie (1)Studiul artelor, culturologie (2)