IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Sesiunea "Sesiunea naţională cu participare internaţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicată aniversării a 75-a a USM", 25
Chişinău, Moldova, 22-23 aprilie 2021
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești dedicate aniversării a 75-a a USM
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 25, Vol.1
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Bulimaga T.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 363
ISBN: 978-9975-152-93-8.
ISBN: 978-9975-152-94-5.
CZU: 082:378=00 S 50
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 22 aprilie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (28)Filologie (90)Chimie (50)Biologie (27)Istorie (49)Economie (38)Filosofie (16)Drept (82)Pedagogie (30)Psihologie (84)Sociologie (21)Medicină (2)Farmacie (1)Ştiinţe politice (23)Administrare publică (14)Studiul artelor, culturologie (11)Tehnică (4)Ştiinţe agricole (1)