IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători", 19
Chişinău, Moldova, 16-17 aprilie 2021
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediţia 19, Vol.1
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Studii Economice din Moldova
Responsabili de ediție: Belostecinic G.
Locul publicării: Chişinău Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 290
ISBN: 978-9975-155-40-3.
ISBN: 978-9975-155-41-0 (PDF).
CZU: 082:378=00 S 57
DOI: 10.5281/zenodo.5669643
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 21 decembrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Economie (441)Filologie (1)Drept (46)Psihologie (4)Ştiinţe fizico-matematice (29)Tehnică (21)Pedagogie (6)Medicină (3)Sociologie (22)Geografie (1)Ştiinţe politice (7)Biologie (3)Istorie (3)Altele (2)Geologie şi Mineralogie (1)Studiul artelor, culturologie (2)