IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozion de numismatică
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 19
Instituții responsabile de ediție:
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Responsabili de ediție: Boldureanu A.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 56
ISBN: 978-9975-87-854-8
CZU: 737(082)=135.1=111=161.1 S 58
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 2 noiembrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Istorie (46)Studiul artelor, culturologie (30)Filologie (1)Economie (1)Pedagogie (2)