IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Sesiunea "Sesiunea naţională cu participare internaţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicată aniversării a 75-a a USM", 25
Chişinău, Moldova, 22-23 aprilie 2021
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești dedicate aniversării a 75-a a USM
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 25, Vol.2
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Bulimaga T.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 240
ISBN: 978-9975-152-93-8.
ISBN: 978-9975-152-95-2.
CZU: 082:378=135.1=111=161.1 S 50
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 27 aprilie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (126)Istorie (52)Filosofie (26)Drept (113)Studiul artelor, culturologie (12)Psihologie (87)Sociologie (30)Ştiinţe politice (31)Administrare publică (16)Tehnică (16)Chimie (72)Biologie (46)Economie (56)Pedagogie (32)Altele (4)Ştiinţe fizico-matematice (28)Medicină (2)Farmacie (1)Ştiinţe agricole (1)