IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene",
Chișinău, Moldova, 16 octombrie 2015
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani la culegeri
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Responsabili de ediție: Galben A., Bostan A.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Anul publicării: 2017
ISBN: 978-9975-124-64-5
CZU: 34:378(082)=135.1=161.1 S 85
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 5 iunie 2018
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (1)Biologie (3)Istorie (6)Economie (6)Drept (66)Pedagogie (5)Sociologie (6)Ştiinţe politice (5)Administrare publică (9)Ştiinţe fizico-matematice (1)Medicină (3)Studiul artelor, culturologie (1)