IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene",
Chișinău, Moldova, 10 decembrie 2013 - 14 noiembrie 2014
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Responsabili de ediție: Bostan A., Galben A.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Anul publicării: 2015
ISBN: 978-9975-3058-2-2
CZU: 34:378(082)=135.1=161.1 Ş 85
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 6 iunie 2018
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (2)Biologie (3)Istorie (8)Economie (8)Drept (94)Pedagogie (6)Sociologie (11)Ştiinţe politice (7)Administrare publică (10)Ştiinţe fizico-matematice (1)Medicină (5)Studiul artelor, culturologie (1)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)