IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Sesiunea "Sesiunea naţională cu participare internaţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicată aniversării a 75-a a USM", 25
Chişinău, Moldova, 22-23 aprilie 2021
Comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicate aniversării a 75-a a USM
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 25, Vol.2, R
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Bulimaga T.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 240
ISBN: 978-9975-152-93-8.
ISBN: 978-9975-152-95-2.
CZU: 082:378=135.1=111=161.1 S 50
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 27 aprilie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (29)Chimie (18)Biologie (7)Istorie (14)Economie (13)Filosofie (11)Drept (28)Pedagogie (11)Studiul artelor, culturologie (3)Psihologie (28)Sociologie (7)Ştiinţe fizico-matematice (2)Tehnică (4)Medicină (1)Ştiinţe politice (11)Administrare publică (4)