IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare" Ştiinţe juridice,
Chișinău, Moldova, 8-9 noiembrie 2018
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Ciocanu G.
Locul publicării: Chisinau, Republica Moldova
Editura: CEP USM
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-9975-142-50-2.
CZU: 34:378.4(478-25)(082)=135.1=161.1 I-58
Domenii științifice:
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (86)Istorie (7)Filosofie (11)Drept (297)Pedagogie (32)Studiul artelor, culturologie (28)Psihologie (53)Sociologie (259)Economie (82)Medicină (38)Ştiinţe politice (58)Administrare publică (67)Ştiinţe fizico-matematice (66)Tehnică (20)Ştiinţe agricole (31)Chimie (70)Biologie (124)Geografie (15)Arhitectura (1)Altele (2)Geologie şi Mineralogie (9)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (3)