IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare" Ştiinţe ale naturii și exacte,
Chișinău, Moldova, 7-8 noiembrie 2019
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe ale naturii și exacte
Cautare
Volum, serie, parte, nr: SNE
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Ciocanu G.
Locul publicării: Chisinau, Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2019
Numărul de pagini: 295
ISBN: 978-9975-149-46-4
CZU: 34+33:378.4(478-25)(082)=135.1=111=161.1 I-58 I-58
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (84)Filologie (378)Istorie (65)Economie (253)Filosofie (80)Drept (1097)Sociologie (537)Ştiinţe politice (184)Administrare publică (130)Pedagogie (301)Psihologie (346)Ştiinţe fizico-matematice (215)Chimie (231)Biologie (431)Geografie (33)Medicină (132)Altele (8)Medicină veterinară (4)Ştiinţe agricole (57)Studiul artelor, culturologie (29)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (5)Geologie şi Mineralogie (23)Farmacie (2)Arhitectura (1)