IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare." Ştiinţe juridice şi economice,
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2021
Integrare prin cercetare si inovare. Științe juridice și economice
Cautare
Locul publicării: Chisinau, Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 388
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-56-5
CZU: 34(082)=135.1=111=161.1 I-58
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2021  116
  2021  78
  2020 R 69
  2020 R 56
  2020  82
  2019  78
  2018 R  47
  2018 R  102
  2018 R  90
  2017 R 67
  2017 R 111
  2017 R 102
  2017 R 94
  2016 Vol.2 66
  2016 Vol.2 67
  2016 Vol.1 88
  2016 Vol.1 67
  2016  86
  2015  69
  2015  89
  2014 R 49
  2014 R 52
  2013 R 54
  2013 R 62
Disponibil în IBN: 11 ianuarie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Drept (594)Ştiinţe fizico-matematice (164)Chimie (163)Biologie (297)Geografie (19)Medicină (119)Medicină veterinară (4)Sociologie (345)Pedagogie (127)Psihologie (177)Filologie (273)Istorie (45)Economie (145)Ştiinţe politice (104)Tehnică (68)Ştiinţe agricole (57)Geologie şi Mineralogie (22)Farmacie (2)Administrare publică (86)Filosofie (25)Studiul artelor, culturologie (25)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (3)Arhitectura (1)Altele (2)