IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare" Ştiinţe ale naturii și exacte, 1
Chișinău, Moldova, 9-10 noiembrie 2018
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe ale naturii și exacte
Cautare
Volum, serie, parte, nr: R, SNE
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Ciocanu G.
Locul publicării: Chisinau, Republica Moldova
Editura: CEP USM
Anul publicării: 2018
Numărul de pagini: 322
ISBN: 978-9975-142-49-6.
CZU: 082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1 I-58
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 6 iunie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (193)Tehnică (80)Chimie (203)Biologie (376)Geografie (22)Medicină (129)Sociologie (457)Altele (6)Filologie (340)Istorie (51)Economie (219)Filosofie (38)Pedagogie (235)Psihologie (294)Ştiinţe politice (167)Administrare publică (120)Medicină veterinară (4)Drept (900)Ştiinţe agricole (57)Studiul artelor, culturologie (29)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (5)Geologie şi Mineralogie (23)Farmacie (2)Arhitectura (1)