IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare" Ştiinţe ale naturii și exacte, 1
Chișinău, Moldova, 9-10 noiembrie 2018
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe ale naturii și exacte
Cautare
Volum, serie, parte, nr: R, SNE
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Ciocanu G.
Locul publicării: Chisinau, Republica Moldova
Editura: CEP USM
Anul publicării: 2018
Numărul de pagini: 322
ISBN: 978-9975-142-49-6.
CZU: 082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1 I-58
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 6 iunie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (369)Istorie (53)Economie (232)Filosofie (62)Drept (1013)Pedagogie (276)Psihologie (325)Sociologie (482)Ştiinţe politice (179)Administrare publică (124)Ştiinţe fizico-matematice (193)Tehnică (80)Chimie (203)Biologie (376)Geografie (22)Medicină (129)Altele (6)Medicină veterinară (4)Ştiinţe agricole (57)Studiul artelor, culturologie (29)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (5)Geologie şi Mineralogie (23)Farmacie (2)Arhitectura (1)