IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare" Ştiinţe ale naturii și exacte,
Chișinău, Moldova, 9-10 noiembrie 2018
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe ale naturii și exacte
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Ciocanu G.
Locul publicării: Chisinau, Republica Moldova
Editura: CEP USM
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-9975-142-49-6.
CZU: 082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1 I-58
Domenii științifice:
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (86)Istorie (7)Filosofie (11)Drept (297)Pedagogie (32)Studiul artelor, culturologie (28)Psihologie (53)Sociologie (258)Economie (82)Medicină (37)Ştiinţe politice (58)Administrare publică (67)Ştiinţe fizico-matematice (48)Tehnică (20)Ştiinţe agricole (30)Chimie (48)Biologie (104)Geografie (11)Arhitectura (1)Altele (2)Geologie şi Mineralogie (4)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (3)