IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare", Vol.1
Chișinău, Moldova, 28-29 septembrie 2016
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.1, SJ
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Ciocanu G.
Locul publicării: Chisinau, Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2016
Numărul de pagini: 261
ISBN: 978-9975-71-815-8
CZU: 34:378.4(478-25)(082)=135.1=111=161.1 I-58
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 10 aprilie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (84)Filologie (378)Istorie (65)Economie (238)Filosofie (80)Drept (1071)Sociologie (536)Ştiinţe politice (184)Administrare publică (130)Pedagogie (300)Psihologie (346)Ştiinţe fizico-matematice (215)Chimie (231)Biologie (431)Geografie (33)Medicină (132)Altele (8)Medicină veterinară (4)Ştiinţe agricole (57)Studiul artelor, culturologie (29)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (5)Geologie şi Mineralogie (23)Farmacie (2)Arhitectura (1)