IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare" Ştiinţe umanistice,
Chișinău, Moldova, 8-9 noiembrie 2018
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe umanistice
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Ciocanu G.
Locul publicării: Chisinau, Republica Moldova
Editura: CEP USM
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-9975-142-48-9.
CZU: 082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1 I-58
Domenii științifice:
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (85)Tehnică (33)Istorie (8)Economie (99)Drept (382)Medicină (64)Sociologie (261)Ştiinţe politice (61)Ştiinţe agricole (33)Chimie (87)Biologie (156)Geografie (24)Pedagogie (33)Farmacie (2)Medicină veterinară (4)Filologie (86)Filosofie (11)Studiul artelor, culturologie (28)Psihologie (53)Administrare publică (67)Arhitectura (1)Altele (2)Geologie şi Mineralogie (9)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (3)