IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Implicarea științei socioumaniste în oferirea expertizei pentru "Politici bazate pe dovezi" de contracarare a situațiilor de urgență: experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova",
Chişinău, Moldova, 25 mai 2021
Implicarea științei socioumaniste în oferirea expertizei pentru "Politici bazate pe dovezi" de contracarare a situațiilor de urgență: experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova
Cautare
Responsabili de ediție: Juc V.
Locul publicării: Chişinău
Editura: ÎS FEP „Tipografia Centrală"
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 208
e-ISBN: 978-9975-3201-6-0
CZU: 32+316.42(082)=135.1=161.1 I-48
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2021  9
Disponibil în IBN: 18 septembrie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Studiul artelor, culturologie (1)Ştiinţe politice (9)