IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective",
Chişinău, Moldova, 27-28 septembrie 2019
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol. 3
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Tiraspol
Responsabili de ediție: Coropceanu E.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-9975-76-286-1
CZU: 082:378.4(478-25)=00 Î-59
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 27 decembrie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (48)Istorie (3)Pedagogie (159)Studiul artelor, culturologie (6)Psihologie (43)Sociologie (19)Economie (4)Ştiinţe fizico-matematice (31)Tehnică (8)Chimie (7)Biologie (6)Geografie (4)Filosofie (1)Drept (2)Ştiinţe politice (1)Administrare publică (1)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (2)