IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Integrarea economică Europeană",
Chișinău, Moldova, 25-26 martie 2016
Integrarea economică Europeană
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Responsabili de ediție: Sedleţchi I.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Studii Europene din Moldova
Anul publicării: 2016
ISBN: 978-9975-3147-1-8
CZU: 33+34(082)=135.1=161.1 I-58
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 7 septembrie 2018
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (1)Istorie (1)Economie (11)Sociologie (4)Ştiinţe politice (2)