IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare." Ştiinţe juridice şi economice,
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2021
Integrare prin cercetare si inovare. Științe juridice și economice
Cautare
Volum, serie, parte, nr: SJE
Locul publicării: Chisinau, Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 388
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-56-5
CZU: 34(082)=135.1=111=161.1 I-58
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 11 ianuarie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (369)Istorie (53)Economie (232)Filosofie (62)Drept (1013)Pedagogie (276)Psihologie (325)Sociologie (482)Ştiinţe politice (179)Administrare publică (124)Ştiinţe fizico-matematice (193)Tehnică (80)Chimie (203)Biologie (376)Geografie (22)Medicină (129)Altele (6)Medicină veterinară (4)Ştiinţe agricole (57)Studiul artelor, culturologie (29)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (5)Geologie şi Mineralogie (23)Farmacie (2)Arhitectura (1)