IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Identităţi naţionale în dialog intercultural: unitate prin diversitate",
Chişinău, Moldova, 29-31 octombrie 2015
Cuvinte-cheie (156): identity (5), Bessarabia (4), Gagauz (3)
Identităţi naţionale în dialog intercultural: Unitate prin diversitate
Cautare
Responsabili de ediție: Gumenâi I., Şipoş S.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipogr. “Bons Offices”
Anul publicării: 2016
Numărul de pagini: 364
ISBN: 978-9975-87-084-9
CZU: 323.1(478)+94(478)(082)=135.1=111=161.1 I-34
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2016  28
Disponibil în IBN: 16 martie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Istorie (14)Economie (1)Filosofie (6)Drept (1)Pedagogie (1)Studiul artelor, culturologie (4)Sociologie (3)Ştiinţe politice (6)Administrare publică (1)Altele (1)