IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective" Ştiinţe Socio-Umanistice şi Didactica Ştiinţelor Socio-Umanistice,
Chişinău, Moldova, 28-29 septembrie 2018
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Ştiinţe Socio-Umanistice şi Didactica Ştiinţelor Socio-Umanistice
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol. 4
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Tiraspol
Responsabili de ediție: Coropceanu E.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
Anul publicării: 2018
Numărul de pagini: 175
ISBN: 978-9975-76-251-9
CZU: [37.016+81/82.09]:378.4(478-25)(082)=00 Î-59
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 4 februarie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Pedagogie (369)Administrare publică (2)Filologie (65)Istorie (4)Economie (6)Filosofie (3)Psihologie (58)Sociologie (23)Ştiinţe fizico-matematice (58)Tehnică (10)Chimie (12)Biologie (16)Geografie (15)Medicină (2)Farmacie (1)Studiul artelor, culturologie (6)Drept (2)Ştiinţe politice (1)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (2)