IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare" Ştiinţe juridice,
Chișinău, Moldova, 8-9 noiembrie 2018
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Ciocanu G.
Locul publicării: Chisinau, Republica Moldova
Editura: CEP USM
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-9975-142-50-2.
CZU: 34:378.4(478-25)(082)=135.1=161.1 I-58
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 3 iunie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Drept (594)Ştiinţe fizico-matematice (164)Chimie (163)Biologie (297)Geografie (19)Medicină (119)Medicină veterinară (4)Sociologie (345)Tehnică (68)Ştiinţe agricole (57)Economie (145)Pedagogie (127)Psihologie (177)Filologie (273)Istorie (45)Ştiinţe politice (104)Geologie şi Mineralogie (22)Farmacie (2)Administrare publică (86)Filosofie (25)Studiul artelor, culturologie (25)Arhitectura (1)Altele (2)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (3)