IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare", Vol.2
Chișinău, Moldova, 28-29 septembrie 2016
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Vol. 2
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Ciocanu G.
Locul publicării: Chisinau, Republica Moldova
Editura: CEP USM, 2016
Anul publicării: 2016
ISBN: 978-9975-71-816-5
CZU: 34:378.4(478-25)(082)=135.1=111=161.1 I-58
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 16 aprilie 2019
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (86)Istorie (7)Filosofie (11)Drept (297)Pedagogie (32)Studiul artelor, culturologie (28)Psihologie (53)Sociologie (258)Economie (75)Medicină (34)Ştiinţe politice (58)Administrare publică (67)Ştiinţe fizico-matematice (48)Tehnică (20)Ştiinţe agricole (30)Chimie (44)Biologie (94)Geografie (11)Arhitectura (1)Altele (2)Geologie şi Mineralogie (4)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (3)