IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare",
Chișinău, Moldova, 28-29 septembrie 2016
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe socioumanistice
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.1
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Ciocanu G.
Locul publicării: Chisinau, Republica Moldova
Editura: CEP USM, 2016
Anul publicării: 2016
ISBN: 978-9975-71-812-7
CZU: [001.894+3+80/81]:378.4(478-25)(082)=00 I-58
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
2020 82
2020 69
2020 56
2019 78
2018 47
2018 102
2018 90
2017 67
2017 111
2017 102
2017 94
2016 86
2015 69
2015 89
2014 49
2014 52
2013 54
2013 62
Disponibil în IBN: 2 aprilie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (159)Tehnică (68)Ştiinţe agricole (57)Chimie (136)Biologie (261)Economie (145)Geografie (18)Pedagogie (127)Medicină (103)Psihologie (177)Sociologie (344)Filologie (273)Istorie (45)Ştiinţe politice (104)Geologie şi Mineralogie (22)Farmacie (2)Medicină veterinară (3)Administrare publică (86)Filosofie (25)Drept (478)Studiul artelor, culturologie (25)Arhitectura (1)Altele (2)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (3)