IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Conferinţa ştiinţifică internaţională a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. " Istorie - Arheologie - Muzeologie,
Chisinau, Moldova, 28-29 octombrie 2021
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 31
Locul publicării: Chişinău
Editura: Bons Offices SRL
Anul publicării: 2021
ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-87-875-3 (PDF)
CZU: [902/904+94+069.01](082)=135.1=111=161.1 C 65
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 26 noiembrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Istorie (427)Studiul artelor, culturologie (21)Filologie (1)