IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională",
Chişinău, Moldova, 28 aprilie 2021
Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 70, Vol.2
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Tiraspol
Responsabili de ediție: Coropceanu E.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol
Anul publicării: 2021
ISBN: 978-9975-76-337-0.
ISBN: 978-9975-76-339-4.
CZU: 082:378=135.1=111=161.1 M 47
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 28 octombrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (22)Filologie (21)Chimie (2)Biologie (9)Economie (1)Geografie (7)Pedagogie (62)Medicină (3)Psihologie (6)Studiul artelor, culturologie (4)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)Sociologie (1)