IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Microelectronics and Computer Science The 5th International Conference
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 8
Responsabili de ediție: Bostan I., Duca G., Canţer V., Balmuş I., Dascalu D.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea Tehnică a Moldovei
Anul publicării: 2014
Numărul de pagini: 494
ISBN: 978-9975-45-329-5.
CZU: 621.3.049.77+004(082)=135.1=111=161.1 I-33
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 10 aprilie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (332)Tehnică (160)Filologie (4)Chimie (43)Biologie (5)Economie (3)Filosofie (5)Pedagogie (24)Medicină (10)Psihologie (2)Sociologie (7)Ştiinţe politice (1)Altele (6)Studiul artelor, culturologie (1)