IBN
Închide

348Publicaţii

1327Descărcări

145123Vizualizări

Furdui Teodor37Gladchi Viorica27Gonţa Maria21Macaev Fliur17Matveevici Vera15Bunduchi Elena15Lupaşcu Tudor14Mocanu Larisa13Goreaceva Nelli13Zinicovscaia Inga13Şaragov Vasilii10Sturza Rodica10Tighineanu Ion9Covaliov Victor9Ciochină Valentina9Nedealcov Maria9Covaliova Olga9Frontaseva Marina9Găină Boris8Cepoi Liliana8Crăciun Alexandru8Boldescu Veaceslav8Guceac Ion7Iambarţev Viorica7Anghel Lilia7Voloşciuc Leonid6Chirilov Alexandru6Romanciuc Lidia6Travin Serghei6Rudi Ludmila5Bogdevici Oleg5Chiriac Tatiana5Tărîţă Anatolie5Toderaş Ion5Arîcu Aculina5Tudorache Gheorghe5Porubin Diana5Pogrebnoi Serghei5Culiuc Leonid5Lis Angela5Ivanov Violeta5Ivancic Albert5Pavlov Sergey5Rudic Valeriu4Gulea Aurelian4Sandu Maria4Bobeică Valentin4Kravţov Victor4Ene Vladimir4Ababii Ion4Valica Vladimir4Bolocan(Secara) Natalia4Borodaev Ruslan4Povar Igor4Lazacovici Dmitrie4Kirkesali E4Vergel Konstantin4Gundorina Svetlana4Erhan Raul Victor4Nenno Vladimir3Canţer Valeriu3Lozan Raisa3Ursachi Veaceslav3Vlad Pavel3Postolati Vitali3Ciubotaru Alexandru3Barbă Alic3Ţîbîrnă Gheorghe3Nastas Raisa3Moşanu Elena3Mitina Tatiana3Sajin Tudor3Mardari Igor3Stingaci Eugenia3Imeanitov Evghenii3Şurîghina Olga3Zubcov Elena3Şlapac Mariana3Ţurcan Sergiu3Cudreaseva Alexandra3Macoveiciuc G.3Covaci Ecaterina3Burcovschi Ion3Xu Jiuping3Bouroş Pavlina2Coropceanu Eduard2Stratan Alexandru2Revenco Mihail2Dragalin Ion2Guţu Iacob2Lupaşcu Mihail2Chetruş Petru2Ungureanu Laurenţia2Toma Simion2Codreanu Svetlana2Bîcova Elena2Ciobanu Mihail2Brenişter Sergiu2Cimpoi Mihai2Stratan Valentina2Uncu Livia2Kulciţki Veaceslav2Mereuta Aliona2Robu Ştefan2Vlad Ludmila2Botnari Vasile2Teleuţă Alexandru2Ţîmbaliuc Nina2Lupaşcu Lucian2Valuţă Ana2Miscu Vera2Cadocinicov Oleg2Stepaniuc Victor2Shutkin Vladimir2Lupaşcu Lucian2Curicheru Galina2Gonţa Alexandru2Bilîc S.2Kalabegishvili Tamaz2Smits Robert-Jan2Racoviţa Silvia2Grozdov D2Culicov Otilia Ana2Hajiev Asaf2Hramco Constantin2Vicol Crina2Xiao Hong2Syed Ejaz Ahmed2Garcia Marquez Fausto Pedro2Colţun Maricica1Tîrşu Mihai1Bologa Mircea1Baca Svetlana1Hotineanu Vladimir1Paraschiv Angela1Prisacari Viorel1Simaşchevici Alexei1Lacusta Victor1Turtă Constantin1Ungur Nicon1Şalaru Vasile1Fonari Marina1Duca Maria1Jacotă Anatol1Siminel Anatolii1Simonov Iurii1Palancean Alexei1Stegărescu Vasile1Cimpoieş Gheorghe1Bileţchi Nicolae1Moraru Victor1Sidorenko Anatolie1Bulhac Ion1Dediu Ion1Belostecinic Grigore1Batîr Dumitru1Bulmaga Petru1Cocu Maria1Cucicova Caleria1Ciocanu Ion1Corbu Haralambie1Juc Victor1Parii Sergiu1Gorodenco Anatolie1Bantoş Ana1Galaicu Violina1Ghilaş Victor1Hanganu Aurelia1Răileanu Viorica1Rusnac Liliana1Isac-Guţul Tatiana1Lozan Vasile1Malaeştean Iurie1Stângaci Eugenia1Subotin Iurie1Druţă Raisa1Rusu Vasile1Sergentu Efim1Spătaru Petru1Jabin Veaceslav1Rusu Maria1Ciocârlan Alexandru1Rija Andrei1Zveaghinţeva Marina1Iaţco Iulia1Gutium Tatiana1Croitor Lilia1Melnic Elena1Grodeţki Mihail1Ungureanu Alina1Mocanu Lilia1Jalbă Vitalie1Rusnac Gheorghe1Lîsenco Galina1Vieru Grigore1Voronin Vladimir1Scutaru Iurie1Osipov Ivan1Ţugui Tatiana1Corlăteanu-Granciuc Silvia1Gaba Aurel1Ţăranu Marius1Gdaniec Maria1Jora Elena1Coptu Olga1Porcescu Sergiu1Mistreţ Silvia1Nicoara Igor1Roşca Alfreda1Hauser Jurg1Decurtins Silvio1Meghea Aurelia1Surugiu G1Boţan Victor1Vaseashta Ashok1Goncear Veaceslav1Sofroni Mircea-Dumitru1Mogorici Cristina1Tiron Ştefan1Sainciuc Glebus1Şleahtiţchi Maria1Duca Daniela1Bratu Ioan1Kacso Irina1Kogerler Paul1Palii Andrei1Chetruş Petru1Lungu Lidia1Şutkin Vladimir1Nicolai Eugeniu1Culîghin Elena1Serotila Igor1Spivacenco Anatol1Tofan Eugenia1Gaugaş Petru1Cuza Petru1Filip Vitalie1Spînu Oxana1Secara Elena1Pasat Angela1Uncu Andrei1Spinei Victor1Kerkenjia S1Geronikaki Athina1Toma Vasile1Petrescu Ion1Păunescu Lucian1Ivanov M.1Pintilie Boris1Murusidze I.1Pataraya D.1Ginturi E.1Bondrea Emilia1Filip Iulian1Prepeliţa Afanasie1Vieru Ecaterina1Olaraşu Nicolae1Tsibakhashvili Nelly1Mosulishvili Ligury1Duliu Octavian-Gheorghe1Hera Cristian Ioan D.1Verdeş Veronica1Pop Ioan-Aurel1Curlat Serghei1Macaeva Anastasia1Savga Cristina1Lutenco Maria1Gurmeza Irina1Vlad IonelValentin1Bilan Dmitri1Velisco Natalia1Ahmed S.1Sîrbu Elena1Negreş Simona1Nicolescu Florica1Kramer Karl W1Liu Shixia1Iushin Nikita1Van Leusen Jan1Ghosh Ashta 1Garcia Yann1Tenu Nadejda1Ungureanu Iurie1Humelnicu Ionel1Bourceanu Gelu1Beşleaga Iuliana1Misco Anastasia1Şefer Anna1Rău Ileana1Urosevic Mira Anicic1Porubin-Schimbător Veronica1Aksakal Fatma1Ubaldini Stefano1Tanaselia Claudiu1Spengler Gabriella1Ceacîru Cristina1Ceacîru Mihail1Ivancic Elena1Iovu Nadejda1Popusoi Raisa1Bobrikov Ivan1Cooke Fang Lee1Khudaverdyan Surik1Chaligava Omari1Dragomir Camelia-Cristina1
Duca Gheorghe
Cuvinte-cheie (418): Water quality (4), neutron activation analysis (4), redox state (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 238. Publicaţii la conferinţe din RM - 75. Publicaţii peste hotare - 35.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Accumulation of potentially toxic elements in mosses collected in the Republic of Moldova
Zinicovscaia Inga123, Hramco Constantin13, Chaligava Omari14, Yushin Nikita14, Grozdov D.1, Vergel Konstantin1, Duca Gheorghe3
1 Joint Institute of Nuclear Research,
2 Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Holubei",
3 Institute of Chemistry,
4 Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Plants
Nr. 3(10) / 2021 / ISSN 2223-7747 / ISSNe 2223-7747
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 18

Biosorption of Metal Ions by Spirulina plantensis Microalga
Duca Gheorghe1, Zinicovscaia Inga123, Grozdov D.3
1 Institute of Chemistry,
2 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering, (IFIN-HH),
3 Joint Institute of Nuclear Research
Russian Journal of General Chemistry
Nr. 13(90) / 2020 / ISSN 1070-3632
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Climatic changes and surface water quality on Republic of Moldovas territory
Duca Gheorghe1, Nedealcov Maria2, Gladchi Viorica3, Travin Serghei4
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Ecology and Geography,
3 State University of Moldova,
4 N.N. Semenov Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența acidului tartric asupra procesului de anihilare a radicalilor liberi de către acidul ascorbic
Vicol Crina, Duca Gheorghe
Institutul de Chimie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mechanisms of sunflower oil transforming into forced thermal oxidation processes
Sturza Rodica1, Drutsa R1, Covaci Ecaterina1, Duca Gheorghe2, Subotin Iurie1
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Chemistry
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 22 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea procesului de oxidare catalitică a contaminanților emergenți farmaceutici (amoxicilina) în soluție apoasă
Mocanu Larisa1, Duca Gheorghe2, Gonţa Maria1, Matveevici Vera1, Porubin-Schimbător Veronica1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Chimie
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participarea substanțelor humice la fotoliza acidului tioglicolic în mediul acvatic
Lis Angela1, Gladchi Viorica1, Duca Gheorghe2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Chimie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preface
Xu Jiuping1, Syed Ejaz Ahmed2, Hajiyev Asaf3, Duca Gheorghe4, Garcia Marquez Fausto Pedro5
1 Sichuan University,
2 Brock University, St. Catharines,
3 Institute of Control Systems, ANAS, Baku,
4 Institute of Chemistry,
5 University of Castilla-La Mancha
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1190 . 2020. Switzerland. ISBN 978-303049828-3.
Disponibil online 19 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preface
Xu Jiuping1, Syed Ejaz Ahmed2, Hajiyev Asaf3, Duca Gheorghe4, Garcia Marquez Fausto Pedro5
1 Sichuan University,
2 Brock University, St. Catharines,
3 Institute of Control Systems, ANAS, Baku,
4 Academy of Sciences of Moldova,
5 University of Castilla-La Mancha
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191. 2020. Switzerland. ISBN 978-303049888-7.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preface(Editorial)
Xu Jiuping1, Ahmed S.2, Cooke Fang Lee3, Duca Gheorghe4
1 Sichuan University,
2 University of Calcutta,
3 Monash University, Melbourne,
4 Academy of Sciences of Moldova
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 13-a, Vol. 1001 . 2020. Switzerland. ISBN 2194-5357.
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Production, structure and photocatalytic properties of nanotubular TiO2
Duca Gheorghe1, Covaliov Victor2, Covaliova Olga1
1 Institute of Chemistry,
2 State University of Moldova
Environmental Engineering and Management Journal
Nr. 2(19) / 2020 / ISSN 1582-9596
Disponibil online 21 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quality Management of Wines and Redox Processes
Sturza Rodica1, Scutaru Iurie1, Duca Gheorghe2
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Chemistry
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191. 2020. Switzerland. ISBN 978-303049888-7.
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Science Governance in an Intertwined Historical Perspective of Moldo-Romanian Academic Cooperation
Serotila Igor1, Corlăteanu-Granciuc Silvia2, Duca Gheorghe1, Spinei Victor3
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of History,
3 Romanian Academy of Science
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191. 2020. Switzerland. ISBN 978-303049888-7.
Disponibil online 7 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slujitor a două muze: chimia și ecologia. Acad. Tudor LUPAȘCU la 70 de ani
Duca Gheorghe, Arîcu Aculina, Nastas Raisa, Cocu Maria
Institutul de Chimie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smart and Connected Sensors Network for Water Contamination Monitoring and Situational Awareness
Vaseashta Ashok123, Duca Gheorghe4, Culîghin Elena43, Bogdevich Oleg34, Khudaverdyan Surik5, Sidorenco Anatoly36
1 International Clean Water Institute, NUARI,
2 Rutgers, The State University of New Jersey,
3 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu",
4 Institute of Chemistry,
5 National Polytechnic University of Armenia, Yerevan,
6 Oryol State University named after I.S. Turgenev, Russia
NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1874-6519
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Time: A Cultural, Philosophical and Psychological Approach
Duca Gheorghe1, Belostecinic Grigore1, Petrescu Ion1, Dragomir Camelia-Cristina2
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 Spiru Haret University, Bucharest
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191. 2020. Switzerland. ISBN 978-303049888-7.
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thermodynamic analysis of heavy metals precipitation for their recovery from industrial wastewaters
Povar Igor12, Zinicovscaia Inga123, Ubaldini Stefano4, Spinu Oxana1, Pintilie Boris1, Lupascu Tudor1, Duca Gheorghe1
1 Institute of Chemistry,
2 Joint Institute of Nuclear Research,
3 Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Holubei",
4 Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR
Environmental Engineering and Management Journal
Nr. 2(19) / 2020 / ISSN 1582-9596
Disponibil online 21 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
What is “Effective Science Management”? - Part 1
Duca Gheorghe1, Travin Serghei2
1 Institute of Chemistry,
2 N.N. Semenov Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191. 2020. Switzerland. ISBN 978-303049888-7.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
What Is “Effective Science Management”? - Part 2
Duca Gheorghe1, Travin Serghei2
1 Institute of Chemistry,
2 N.N. Semenov Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191. 2020. Switzerland. ISBN 978-303049888-7.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 13

Determination of quality indicators of Prut river water
Duca Gheorghe1, Mereuta Aliona2, Velisco Natalia2, Tanaselia Claudiu3, Mitina Tatiana1
1 Institute of Chemistry,
2 State University „Dimitrie Cantemir”,
3 Research Institute for Analytical Instrumentation, ICIA Cluj-Napoca
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(14) / 2019 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 8 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 348