IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
EU Research participant ID
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Cuvinte-cheie (2641): varieties (46), Productivity (45), Quality (28)

Reviste/manifestări ştiinţifice15
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice16/15694/355
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 1021
589 publicatii cu CZU (57.7%)
78 publicatii cu DOI (7.6%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 117 ORCID (40.9%),
4 Google Scholar ID (1.4%),
31 Scopus Author ID (10.8%)
Brevete Tabel(89)
H-index autori
Proiecte Tabel(18)
Contribuții în monografii Tabel(67)
Lista publicaţiilor - 1021. Descărcări - 20272. Vizualizări - 1132718.
Articole în reviste din RM - 550. Publicaţii la conferinţe din RM - 389. Publicaţii peste hotare - 82.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 2
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 52
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 218
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 207
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 4
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 20
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 37
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 45
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 344
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 8
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 17

2023 - 17

Application of apple acidifier in vegetable stew of type „Zacusca” production
Crucirescu Diana
Journal of Engineering Sciences
Vol. 30, Nr. 3 / 2023 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 3 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Application of fungicide ALUMINUM 80 WP in the fight against marssonia or walnut gnomoniosis (Gnomonia leptostyla Rr/ Et de Not., f.c. (Marssonia juglandis Lib.) in the Republic of Moldova
Dumitraş Iurie , Mager Maria , Chernets A.
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. Tipografia "Print-Caro". 136-139.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biological activity of polynuclear cu(II) isobutyrates against tumor growth in grapevine
Capbătut Olga , Sultanova Olga , Kravtsov Victor , Baca Svetlana
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. CEP USM. 203-203.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări privind adaptabilitatea sortimentului introdus de cais pentru testare în Republica Moldova
Pîntea Maria
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. Bons Offices. 355-359.
Disponibil online 9 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Characterization of propolis from Moldova's central region: chemical composition, antioxidant and antimicrobial properties
Pogrebnoi Serghei , Eremia Nicolae , Bilan Dmitri , Lupaşcu Lucian , Bolocan (Secara) Natalia , Duka Gh. , Armaşu Svetlana , Terteac Dumitru , Cebanu Vitalie , Tincu Serghei , Znagovan Alexandru , Mihailova (Neicovcena) Iulia , Coșeleva Olga , Slanina Valerina , Makaev Fliur
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(18) / 2023 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 27 June, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concentrate de fibre alimentare din deșeuri vegetale: extragere, caracterizare și aplicații ca ingrediente funcționale
Barbaroș Maria-Marcela
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 242-245.
Disponibil online 10 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crioconservarea spermei de berbec
Bradu Nicolai , Rotari Doina , Cibotaru Elena , Darie Grigorie , Djenjera Irina
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023. Maximovca. Print-Caro. 38-42.
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la manifestarea unor boli micotice la diferite genotipuri de cais în condițiile Republicii Moldova
Pîntea Maria
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. Tipografia "Print-Caro". 373-378.
Disponibil online 12 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea acțiunii antifungice a unor noi derivați 1,2,4-1h-triazolici contra antracnozei viței-de-vie în condiții in vitro
Armaşu Svetlana , Terteac Dumitru , Cebanu Vitalie , Degteari Vladimir , Mîdari Adrian , Sucman Natalia , Pogrebnoi Vsevolod , Macaev Fliur
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(69) / 2023 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evidențirea clonelor la soiurile de viță de vie în Republica Moldova
Cazac Fiodor , Olari Tudor
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023. Chişinău. Print-Caro. 44-45.
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soiuri şi elite de viţă de vie de perspectivă
Savin Gheorghe , Tofan Svetlana , Bîrsa Elena , Cornea Vladimir , Baca Ivan
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023. Chişinău. Print-Caro. 48-48.
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Properties of some late ripening plums in the conditions of the Republic of Moldova
Pîntea Maria , Cozmic Radu , Bujoreanu Nicolae
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. CEP USM. 58-58.
Disponibil online 18 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul SBA Reglalg și al microelementelor asupra dezvoltării fructelor de prun de maturare tardivă
Pîntea Maria , Cozmic Radu , Terentii Petru , Sacalî Natalia
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. Bons Offices. 359-363.
Disponibil online 9 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul comparativ al utilizării chitosanului la limpezirea mustului cu substanțele de cleire tradiționale
Nemţeanu Silvia
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(68) / 2023 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţia savantelor în cercetarea şi implementarea culturilor bacifere în Republica Moldova
Sava Parascovia
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. . 218-219.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение (z)-1-(2,4-дихлорфенил)-5-метил-2-(1h-1,2,4-триазол-1-ил) гекс-1-ен-3-она в качестве активного ингредиента против грибов Gloeosporium ampelophagum Sacc
Сукман Наталья , Армашу Светлана , Тертяк Думитру
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. Universitatea de Stat din Comrat. 425-428.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цикадки переносчики фитоплазменного заболевания почернение древесины (Bois noir) в Республике Молдова
Хаустов Е.
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 6 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 36

Alunul obișnuit (Corylus avellana L.) – particularități și beneficii
Dadu Constantin , Donea Victor , Onica Elisaveta , Donea Ecaterina , Oboroc Ion
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(87) / 2022 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 23 December, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CEE-D_PS: Amorphous and crystalline preparation of β-cyclodextrin complexes loaded with dehydroabietiic acid and chromenol-triazole hybrid
Zveaghintseva Marina , Styngach Evgenia , Pogrebnoi Serghei , Lupaşcu Lucian , Barba Alic , Duka Gh. , Valica Vladimir , Uncu Livia , Kravtsov Victor , Terteac Dumitru , Brînzan Alexandru , Makaev Fliur
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 0-0.
Disponibil online 17 March, 2022. Descarcări-31. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea genotipurilor apirene din Colecția Ampelografică a IP IȘPHTA pentru completarea sortimentului viticol
Tofan (Rusu) Svetlana
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(87) / 2022 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 23 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 1021