IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii",
Chişinău, Moldova, 30-31 octombrie 2021
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 1, vol.2
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipografia UST
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 156
ISBN: 978-9975-76-368-4
ISBN: 978-9975-76-370-7
CZU: 37(082)=135.1=161.1 C 35
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 5 ianuarie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Pedagogie (59)Economie (2)Medicină (1)Psihologie (2)