IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor",
Chișinău, Moldova, 1-3 aprilie 2020
Cuvinte-cheie (656): Arduino (8), IoT (4), sensor (4)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.1
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 528
ISBN: 978-9975-45-632-6
ISBN: 978-9975-45-633-3 (Vol. I)
CZU: 082:378.662(478-25)=00 C 65
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 19 iunie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (272)Tehnică (666)Filologie (43)Economie (183)Filosofie (35)Drept (29)Pedagogie (21)Studiul artelor, culturologie (79)Arhitectura (109)Ştiinţe agricole (3)Medicină (18)Sociologie (12)Chimie (22)Biologie (18)Psihologie (16)Ştiinţe politice (20)Istorie (11)Administrare publică (17)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (4)Geografie (3)