IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor",
Chișinău, Moldova, 29-31 martie 2022
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.1
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Tehnica-UTM
Anul publicării: 2022
Numărul de pagini: 674
ISBN: 978-9975-45-828-3.
ISBN (pdf): 978-9975-45-829-0 (Vol. I) (PDF).
CZU: 082:378=00 C 65
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 21 iulie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (272)Tehnică (666)Filologie (43)Economie (183)Filosofie (35)Drept (29)Pedagogie (21)Studiul artelor, culturologie (79)Arhitectura (109)Ştiinţe agricole (3)Medicină (18)Sociologie (12)Chimie (22)Biologie (18)Psihologie (16)Ştiinţe politice (20)Istorie (11)Administrare publică (17)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (4)Geografie (3)