IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor",
Chișinău, Moldova, 23-25 martie 2021
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.2
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Tehnica-UTM
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 731
ISBN: 978-9975-45-699-9
ISBN: 978-9975-45-701-9 (Vol. II)
CZU: 082:378=00 C 65
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2023 Vol.1 96
  2022 Vol.2  152
  2022 Vol.1  153
  2021 Vol.2  198
  2021 Vol.1  167
  2020 Vol.2  163
  2020 Vol.1 141
  2019 Vol.2 179
  2019 Vol.1 180
Disponibil în IBN: 1 iulie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (330)Tehnică (704)Medicină (19)Filologie (43)Economie (183)Filosofie (35)Drept (29)Pedagogie (21)Studiul artelor, culturologie (79)Arhitectura (109)Ştiinţe agricole (3)Sociologie (12)Biologie (18)Psihologie (16)Ştiinţe politice (20)Chimie (22)Istorie (11)Administrare publică (17)Geografie (3)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (4)