IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor",
Chișinău, Moldova, 26-29 martie 2019
Cuvinte-cheie (34): lavie (1), blidar (1), meteug (1)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Volumul II
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Tehnica UTM
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-9975-45-589-3
CZU: 082:378.662(478-25)=00 C 65
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 29 ianuarie 2020
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (99)Istorie (3)Geografie (1)Studiul artelor, culturologie (4)Ştiinţe fizico-matematice (103)Filologie (1)Chimie (12)Biologie (2)Economie (6)Pedagogie (4)Medicină (6)Psihologie (1)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (4)Sociologie (1)