IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor",
Chișinău, Moldova, 26-29 martie 2019
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Volumul II
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Tehnica UTM
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-9975-45-589-3
CZU: 082:378.662(478-25)=00 C 65
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 29 ianuarie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (123)Tehnică (164)Ştiinţe agricole (2)Filologie (10)Biologie (15)Istorie (10)Economie (60)Filosofie (10)Geografie (3)Drept (9)Pedagogie (9)Medicină (8)Studiul artelor, culturologie (14)Arhitectura (9)Psihologie (7)Sociologie (3)Ştiinţe politice (5)Chimie (21)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (4)