IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor",
Chișinău, Moldova, 26-29 martie 2019
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Volumul I
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Tehnica UTM
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-9975-45-588-6
CZU: 082:378.662(478-25)=135.1=111=161.1 C 65
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 21 septembrie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (120)Tehnică (140)Ştiinţe agricole (1)Biologie (15)Istorie (7)Economie (52)Filosofie (1)Geografie (3)Drept (6)Pedagogie (7)Studiul artelor, culturologie (13)Arhitectura (9)Psihologie (2)Sociologie (3)Filologie (1)Chimie (21)Medicină (7)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (4)