IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor",
Chișinău, Moldova, 26-29 martie 2019
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.1
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Anul publicării: 2019
Numărul de pagini: 614
ISBN: 978-9975-45-588-6
CZU: 082:378.662(478-25)=135.1=111=161.1 C 65
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2022 Vol.2 152
  2022 Vol.1 153
  2021 Vol.2  198
  2021 Vol.1  167
  2020 Vol.2  163
  2020 Vol.1 141
  2019 Vol.2 179
  2019 Vol.1 180
Disponibil în IBN: 21 septembrie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (272)Tehnică (666)Filologie (43)Economie (183)Filosofie (35)Drept (29)Pedagogie (21)Studiul artelor, culturologie (79)Arhitectura (109)Ştiinţe agricole (3)Medicină (18)Sociologie (12)Biologie (18)Psihologie (16)Ştiinţe politice (20)Chimie (22)Istorie (11)Administrare publică (17)Geografie (3)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (4)