IBN
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-6(6) pentru cuvîntul-cheie "grammar"

Domain-Specific Language for Mathematical Expressions

Lîniuc Cristina, Osoianu Filip, Popov Eliodor, Bargan Catalin
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Control language for primitives and graphical windows

Gurduza Vasile, Baracu Patricia, Tîrdea Nicoleta, Munteanu Vasilica
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domain Specific Language for the Field of Taxes Calculation

Boaghi Vasile, Cirnat Nadejda, Galaju Elizabet, Scebec Mihail
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sept-Searching Engine and Processing Tool (Query Domain Specific Language)

Filip Adrian, Doga Vadim, Poleacov Tatiana, Cavcaliuc Nina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domain Specific Language for Microcontrollers

Speianu Dana, Chiseliov Eugen-Cătălin, Svet Vera, Chirica Maria-Mirabela
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domain Specific Language for Graphics Representation

Ciocan Laurentiu, Casap Alexandru, Svet Valeria, Cerempei Ion
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-6 of 6