IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Responsabili de ediție: Pogolşa L., Vicol N., Paladi O.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Centrul Editorial „Univers Pedagogic”
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 381
ISBN: 978-9975-3336-2-7
ISBN: 978-9975-3336-3-4
CZU: 373.091(082)=135.1=161.1 P 94
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2021  75CZU14 mi 2021
Disponibil în IBN: 15 mai 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Istorie (1)Pedagogie (74)Psihologie (19)Sociologie (5)