IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice." Analele ştiinţifice ale doctoranzilor şi comp,
Chişinău, Moldova, 1 ianuarie 2019
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice. Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.18, Partea 4
Responsabili de ediție: Armaşu-Canţîr L.
Locul publicării: Chișinău
Editura: Tipogr. UPS "Ion Creangă"
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-424-6
CZU: 082:378.637(478-25)=135.1=161.1 P 93
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 2 iunie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (4)Pedagogie (74)Psihologie (41)Istorie (4)Drept (1)